A A A A A
Submit

Malahi 1

5
Un jūsu acis to redzēs, un jūs sacīsiet: Tas Kungs pagodināsies pāri par Izraēla robežām. -
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

5
To jūs redzēsit paši savām acīm, un tad jūs teiksit: Tas Kungs ir dižens un spēcīgs Israēla robežās un arī ārpus tām! -
Latvijas Bībele 1965

5
Jūsu pašu acis to pieredzēs, tad jūs teiksiet: varens ir Kungs pār Israēla robežām!
Latvijas Bībele (BJT) 2012