A A A A A
Submit

Malahi 1

4
Un jebšu Edoms sacītu: mēs esam salauzti, tomēr tās posta vietas atkal gribam uztaisīt, - tad Tas Kungs Cebaot saka tā: tie uztaisīs, bet es noārdīšu, un tos nosauks par bezdievības robežām un par ļaudīm, par ko Tas Kungs mūžīgi dusmo.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Un kaut arī Edoms sacītu: mēs esam postā likti, bet mēs gribam izpostīto atkal atjaunot! - tad Tas Kungs Cebaots saka tā: ja jūs sāksit celt, tad Es uzcelto atkal sagraušu, un tai zemei būs saukties par bezdievības zemi, un tās tautai būs būt tādai, pret kuru Tas Kungs dusmo mūžīgi.
Latvijas Bībele 1965

4
Kaut Edoms saka: mēs iznīdēti, taču no drupām par jaunu uzcelsim! – Tā saka Pulku Kungs: viņi uzcels, bet es noplēsīšu! Viņus tāpat par ļaundariem dēvēs, par tautu, kas uz mūžiem apkaitinājusi Kungu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012