A A A A A
Submit

Malahi 1

12
Bet jūs to sagānat, sacīdami: Tā Kunga galds, tas ir sagānīts, un viņa ienākumu riebj baudīt.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

12
Bet jūs to apgānāt, sacīdami: Tā Kunga galds, tas ir nešķīsts, un tā augļi ir nicināmi.
Latvijas Bībele 1965

12
Bet jūs to sagānāt, sacīdami: Kunga galds ir sagānīts, tas nedod nenieka, tik nederīgu ēdmaņu! –
Latvijas Bībele (BJT) 2012