A A A A A
Submit

Malahi 1

11
Jo no saules uzlēkšanas līdz noiešanai mans vārds ir paaugstināts starp tautām, un ikkatrā vietā manam vārdam top kvēpināts un šķīsts upuris atnests. Jo mans vārds ir liels starp tautām, saka Tas Kungs Cebaot.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Bet no saules lēkta līdz saules rietam Mans Vārds būs augsts un varens tautu starpā, un visās malās Mans Vārds tiks godināts ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo upuri, jo Mans Vārds kļūs augsts un varens tautu starpā, saka Tas Kungs Cebaots.
Latvijas Bībele 1965

11
Taču no saules lēkta līdz rietam lai mans vārds ir varens starp tautām, ik visur lai manam vārdam pienes kvēpināmo un šķīstu labības dāvanu, jo mans vārds ir varens starp tautām, saka Pulku Kungs.
Latvijas Bībele (BJT) 2012