A A A A A
Submit

Malahi 1

10
Kaut jel kāds būtu jūsu starpā, kas durvis aizslēdz, lai jūs velti uguni neiededzinājāt uz mana altāra; man nav labs prāts pie jums, saka Tas Kungs Cebaot, un tas upuris no jūsu rokām man nepatīk.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Kaut jel kāds no jums būtu tūliņ aizslēdzis Tempļa durvis, lai jūs nededzinātu velti uguni uz Mana altāra! Man nav nekādas patikas pret jums, saka Tas Kungs Cebaots, un upuru devas no jūsu rokām Man nav pieņemamas!
Latvijas Bībele 1965

10
Kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris, jūs man netīkat, saka Pulku Kungs, no jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012