A A A A A
Submit

Malahi 1

1
Tā Kunga vārda spriedums par Izraēli caur Malakiju.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Šis ir spriedums par Israēlu, ko Tas Kungs runājis caur pravieti Maleahiju.
Latvijas Bībele 1965

1
Kunga vārda vēstījums, kas nācis caur pravieti Maleahiju.
Latvijas Bībele (BJT) 2012