A A A A A
Submit

Zaharija 4

4
Un es atbildēju un runāju uz to eņģeli, kas ar mani runāja, un sacīju: mans kungs, kas tie ir?
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja: mans kungs, kāda tam visam nozīme?
Latvijas Bībele 1965

4
Es vaicāju eņģelim, kas ar mani bija runājis: mans kungs, kas tas ir?
Latvijas Bībele (BJT) 2012