A A A A A
Submit

Zaharija 4

1
Un tas eņģelis, kas ar mani runāja, atkal nāca un mani modināja, kā vīru, kas no sava miega top uzmodināts.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Un eņģelis, kas ar mani runāja, atgriezās atkal un modināja mani, kā modina cilvēku no miega,
Latvijas Bībele 1965

1
Eņģelis, kas ar mani bija runājis, nāca atkal un modināja mani, itin kā modinādams no miega.
Latvijas Bībele (BJT) 2012