A A A A A
Submit

Cefanjas 2

9
Tādēļ tik tiešām ka es dzīvoju, saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: Moabs būs kā Sodoma un Amona bērni kā Gomora, nātru krūms un sāls bedre un posta vieta mūžīgi. Manu ļaužu atlikušie tos aplaupīs, un manas tautas atlikums tos iemantos.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

9
Tik tiešām, ka Es dzīvoju!" saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs. "Moābam jākļūst kā Sodomai un Amona bērniem kā Gomorai, viņu zemei kā nātrienei, kā sāls bedrei un kā tuksnesim uz mūžīgiem laikiem! Manas tautas pāri palicēji viņus paņems sev par laupījumu, un Manas tautas atlikums paņems viņu zemi sev par īpašumu!"
Latvijas Bībele 1965

9
Tādēļ – kā es dzīvs!” – saka Pulku Kungs, Israēla Dievs, “Moābs kā Sodoma kļūs un Amona dēli kā Gomora – tik vanagzirņu lauki un sālsbedres, mūžīgs izpostījums – kas no manas tautas būs palikuši, tie laupīs viņus, kas manā tautā būs atlikuši, tie dabūs viņus!”
Latvijas Bībele (BJT) 2012