A A A A A
Submit

Cefanjas 2

7
Un tā būs daļa Jūda nama atlikušiem, kur ganīt. Vakaros tie apgulsies Azkalonas namos, kad Tas Kungs, viņu Dievs, tos piemeklēs, un būs novērsis viņu cietumu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

7
Šī zemes sloksne lai kļūst par īpašumu pāri palikušajiem no Jūdas nama, un lai viņi tur gana savus lopus. Vakaros lai viņi apmetas pārnakšņošanai Aškalonas namos, kad Tas Kungs, viņu Dievs, būs par viņiem apžēlojies un izbeigs viņu cietumu.
Latvijas Bībele 1965

7
Jūras piekraste piederēs Jūdas nama atlikušajiem, tie varēs tur ganīt, vakarā tie noguls Aškelonas namos, kad viņus būs piemeklējis Kungs, viņu Dievs, un atvedis atpakaļ viņu gūstekņus!
Latvijas Bībele (BJT) 2012