A A A A A
Submit

Cefanjas 2

5
Vai tiem, kas dzīvo gar jūru, Krietu tautai. Tā Kunga vārds nāks pār jums, Kanaāna, Vīlistu zeme! Un es tevi izdeldēšu, ka tur vairs nebūs iedzīvotāju.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

5
Bēdas tiem, kas dzīvo gar jūras malu, krētiešu tautai! Tā Kunga vārds nāks pār jums: "Kānaāna, filistiešu zeme! Es tevi tā piemeklēšu, ka tur vairs nebūs iedzīvotāju!"
Latvijas Bībele 1965

5
Vai! piekrastes iemītniekiem, krētiešu ļaudīm, nu Kunga vārds nāk pār jums, tu, Kanaāna, un filistiešu zeme! Es tevi izdeldēšu, ka neviens tur vairs nemitīs!
Latvijas Bībele (BJT) 2012