A A A A A
Submit

Cefanjas 2

4
Jo Gaca taps atstāta un Azkalona par posta vietu, Azdoda dienas vidū taps aizdzīta, un Ekrone taps izsakņota.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Jo Gaca būs jāatstāj, un Aškalona kļūs neauglīgs klajums; dienas vidū izdzīs visus no Ašdodas, un Ekronu noslaucīs no zemes virsus.
Latvijas Bībele 1965

4
Jo Gaza paliks par postažu un Aškelona par izpostījumu, ap dienvidu visus padzīs no Ašdodas un Ekronu nolīdzinās ar zemi!
Latvijas Bībele (BJT) 2012