A A A A A
Submit

Cefanjas 2

3
Meklējiet To Kungu, visi bēdu ļaudis virs zemes, kas dariet viņa tiesu, meklējiet taisnību, meklējiet pazemību! Vai jūs, kas zin, netapsiet izglābti Tā Kunga bardzības dienā.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3
Meklējiet To Kungu, jūs visi nelaimīgie šai zemē, jūs, kas ievērojat Tā Kunga likumus; dzenieties pēc taisnības, kļūstiet pazemīgi, lai jūs Tā Kunga dusmu dienā varētu glābšanu atrast!
Latvijas Bībele 1965

3
meklējiet Kungu, visi zemes zemie, kas viņa tiesas turat, meklējiet taisnību, meklējiet pazemību – varbūt tad tiksiet paslēpti Kunga dusmu dienā!
Latvijas Bībele (BJT) 2012