A A A A A
Submit

Cefanjas 2

13
Un viņš izstieps savu roku pret ziemeli un izdeldēs Asuru, un darīs Ninivi par postažu, tik sausu kā tuksnesi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

13
Un Viņš izstieps Savu roku pret ziemeļiem un iznīcinās Asīriju. Ninivi Viņš pārvērtīs par neauglīgi kailatni, kas būs izkaltusi kā tuksnesis,
Latvijas Bībele 1965

13
Viņš izstieps savu roku pret ziemeļiem un izdeldēs Asīriju, padarīs Ninivi par izpostījumu un izkaltušu zemi!
Latvijas Bībele (BJT) 2012