A A A A A
Submit

Cefanjas 2

10
Tas viņiem notiks par viņu lepnību, jo tie ir mēdījuši un lielījušies pret Tā Kunga Cebaot ļaudīm.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Tas viss viņiem lai notiek par viņu augstprātību, ka viņi nonicinājuši Tā Kunga Cebaota tautu un tukši lielījušies.
Latvijas Bībele 1965

10
Tā tiem būs par viņu lepnību, ka tie paļāja un lielījās pret Pulku Kunga tautu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012