A A A A A
Submit

Amos 3

7
Tiešām, Tas Kungs Kungs nekā nedara, kad viņš savu noslēpumu neparāda saviem kalpiem, tiem praviešiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

7
Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem.
Latvijas Bībele 1965

7
Jo Kungs Dievs nedara neko, kamēr nav atklājis noslēpumu saviem kalpiem praviešiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012