A A A A A
Submit

Amos 3

6
Vai pilsētā bazūnē ar bazūni, un ļaudis neiztrūkstās? Vai kāda nelaime notiek pilsētā, ko Tas Kungs nedara?
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
Ja pilsētā pūš tauri, vai ļaudis tad lai nesabītos? Vai var gadīties pilsētā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt?
Latvijas Bībele 1965

6
Ja pilsētā pūš ragu, vai ļaudis tad nesabīstas? Vai ir ļaunums pilsētā, ja Kungs to nenodara?
Latvijas Bībele (BJT) 2012