A A A A A
Submit

Amos 3

15
Un es sitīšu tiklab ziemas pili kā vasaras pili, un tie ziloņkaulu nami ies bojā, un daudz nami taps izpostīti, saka Tas Kungs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

15
Un Es sagraušu tiklab greznās ziemas, kā vasaras mītnes, un ar ziloņkaulu rotātām telpām būs jāpazūd no zemes virsus, un daudzus namus nopostīs!" - tā saka Tas Kungs.
Latvijas Bībele 1965

15
Es sagraušu gan ziemas namu, gan vasaras namu, pagalam būs ziloņkaula nami, beigas būs daudzajiem namiem,” saka Kungs.
Latvijas Bībele (BJT) 2012