A A A A A
Submit

Amos 3

14
Tai dienā, kad es Izraēla pārkāpumus pie viņa piemeklēšu, tad es piemeklēšu Bēteles altārus, un tie altāra ragi taps nocirsti un kritīs zemē.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

14
jo tanī dienā, kad Es Israēlam piemeklēšu viņa grēkus, Es piemeklēšu arī Bēteles altārus un nolauzīšu altāra ragus, lai tie nokrīt zemē.
Latvijas Bībele 1965

14
ka tajā dienā, kad es piemeklēšu Israēla grēkus, es piemeklēšu arī Bēteles altārus, tad altāra ragus nogriezīs un tie nokritīs zemē!
Latvijas Bībele (BJT) 2012