A A A A A
Submit

Amos 3

11
Tāpēc Tas Kungs Kungs tā saka: spaidi zemei visapkārt! Un viņš nogāzīs tavu stiprumu, un tavi skaistie nami taps izpostīti.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Tāpēc tā saka Dievs Tas Kungs: "Šo zemi sāks spaidīt no visām pusēm ienaidnieks, tev atraus tavu varu un izlaupīs tavus greznos namus!"
Latvijas Bībele 1965

11
Tādēļ tā saka Kungs Dievs: “Naidnieks aplenks zemi, atņems tev spēku un ielauzīsies tavos nocietinājumos!”
Latvijas Bībele (BJT) 2012