A A A A A
Submit

Amos 3

10
Jo tie nezin darīt, kas tiesa, saka Tas Kungs, krādami netaisnību un varas darbu savās pilīs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Viņi neatzīst nekādas taisnības, saka Tas Kungs, un ar noziegumiem un laupījumiem iegūtās bagātības viņi savāc savās pilīs."
Latvijas Bībele 1965

10
Taisnprātīgi darīt tie neprotas, saka Kungs, savos mūros kaudzēm vien vairo varasdarbus un apspiešanu!”
Latvijas Bībele (BJT) 2012