A A A A A
Submit

Amos 3

1
Klausiet šo vārdu, ko Tas Kungs runā uz jums, Izraēla bērni, proti uz visām tām ciltīm, ko es no Ēģiptes zemes esmu izvedis, sacīdams:
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Klausaities, ko Tas Kungs saka jums, Israēla bērni, visām ciltīm, ko Es esmu izvedis no Ēģiptes zemes:
Latvijas Bībele 1965

1
Klausieties šos vārdus, ko Kungs runājis par jums, Israēla dēli, – par visām dzimtām, ko es ņēmu no Ēģiptes zemes:
Latvijas Bībele (BJT) 2012