A A A A A

Hozejas 11

9
Es neļaušos dusmu kvēlei, es neiznīdēšu Efraimu vēlreiz, jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Svētais ir jūsu vidū – es pilsētā nenākšu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

9
lai Es rīkotos pēc Savu dusmu versmes un lai Es izšķirtos Efraimu iznīcināt galīgi. Jo Es esmu Dievs un ne cilvēks, Es esmu Svētais tavā vidū, bet Es nenākšu pie tevis Savu dusmu bargumā.
Latvijas Bībele 1965

9
Es nedarīšu pēc savas bardzības karstuma, nedz Evraīmu atkal postīšu, jo es esmu Dievs un ne cilvēks, tas Svētais tavā vidū. Un dusmās es nenākšu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)