A A A A A

Hozejas 11

8
Kā lai es tev līdzu, Efraim, un aizsedzu tevi, Israēl, – kā gan lai izdaru tev tāpat kā Admai, padaru tevi kā Ceboīmu – mana sirds jau citāda, es iesilstu līdzjūtībā!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

8
Bet kā Es lai rīkojos ar tevi, kā Es tevi lai atstāju, Efraim, kā lai Es nododu tevi citu rokās, Israēl? Vai lai Es vienkārši nepārvēršu tevi par Admu un nesagrauju drupās kā Ceboimu, kad abas šīs pilsētas tika izpostītas? Bet Mana sirds noskaņota citādi, Es esmu par daudz dedzīgs Savā žēlsirdībā,
Latvijas Bībele 1965

8
Kā es tev darīšu, Evraīm? Vai man tevi būs nodot, Izraēl? Vai es tev darīšu kā Adamai? Vai tevi postīšu kā Ceboīmu? Mana sirds ir griezusies, un mana apžēlošanās visai iedegusies.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)