A A A A A

Hozejas 11

5
Uz Ēģiptes zemi tam atpakaļ jādodas nebūs, bet Ašūrs gan būs viņa ķēniņš, jo viņš liedzās atgriezties!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
Viņi neatgriezīsies gan vairs uz Ēģiptes zemi, taču Asurs būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie Manis.
Latvijas Bībele 1965

5
Viņš neatgriezīsies atpakaļ uz Ēģiptes zemi, bet Asurs, tas būs viņa ķēniņš, tāpēc ka tie liedzās atgriezties.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)