A A A A A

Hozejas 11

4
Ar cilvēciskām saitēm viņus sev piesaistīju, ar mīlestības virvēm, es viņiem noņēmu jūgu un nocēlu sakas, maigi es viņus ēdināju!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

4
Ar cilvēciskām saitēm Es viņus vilku pie Sevis, ar mīlestības saitēm, Es padarīju vaļīgākas jūga sakas ap viņu kakliem un ēdināju viņus.
Latvijas Bībele 1965

4
Es tos vilku ar cilvēka valgiem, ar mīlestības saitēm, un tiem biju kā kas apaušus no viņu žokļiem atvieglina, un es tiem pasniedzu barību.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)