A A A A A

Hozejas 11

3
Es mācīju Efraimam staigāt, ņēmu viņu pie rokas – bet šie nezina, ka esmu viņus dziedinājis!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

3
Es satvēru Efraima rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka Es viņiem palīdzēju.
Latvijas Bībele 1965

3
Es tomēr Evraīmu mācīju staigāt, es tos ņēmu uz savām rokām, bet tie neatzina, ka es tos dziedināju.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)