A A A A A

Hozejas 11

2
Saucu uz viņiem – tagad tie aiziet projām, upurē baāliem un dievekļiem kvēpina!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

2
Bet, ja Israēla ļaudis saucu tagad, tad viņi novēršas no Manis, nes ziedojumus baaliem un kvēpina elka dieviem.
Latvijas Bībele 1965

2
Bet jo (tie pravieši) tos sauca, jo vairāk tie no viņiem nogāja; tie upurēja Baāliem un kvēpināja elku tēliem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)