A A A A A

Hozejas 11

12
Evraīms mani apstāj ar meliem un Izraēla nams ar viltu, un Jūda vēl šaubās ap Dievu, to uzticīgo un svēto.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)