A A A A A

Hozejas 11

11
Tie aizspurgs no Ēģiptes kā putni, kā baloži no Asīrijas zemes, es tos iemitināšu pašu mājās! – saka Kungs.
Latvijas Bībele (BJT) 2012

11
Un tie, kas Ēģiptē, arī nāks drebēdami kā putni, un tie, kas Asura zemē, nāks kā baloži. Un tad Es viņus nometināšu viņu mājokļos, saka Tas Kungs.
Latvijas Bībele 1965

11
Tie drebēdami nāks no Ēģiptes, kā putns un kā balodis no Asura zemes, un es tiem likšu dzīvot viņu namos, tā saka Tas Kungs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)