A A A A A

Hozejas 11

10
Tie sekos Kungam, kā lauva viņš rēks, un, kad viņš rēks, tad drebēs rietumnieki!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

10
Tad viņi sekos Tam Kungam, un Viņa balss būs skaļa kā lauvas rūkoņa. Un, Viņam lauvas balsī runājot, drebēdami nāks bērni no rietumu puses.
Latvijas Bībele 1965

10
Tad tie dzīsies Tam Kungam pakaļ, viņš kauks kā lauva, un kad viņš kauks, tad tie bērni no vakara puses drebēs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)