A A A A A
Submit

Jesaja 46

4
Un līdz pašam vecumam es būšu tas pats, kamēr jūs topat sirmi, es nesīšu. Es to esmu darījis, un es jūs uzņemšu, un es nesīšu un izglābšu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4
Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.
Latvijas Bībele 1965

4
Līdz pat vecumam – es biju tas, līdz sirmumam – es auklēju tos, es tos radīju, un es tos nesīšu, es nesīšu un izglābšu viņus!
Latvijas Bībele (BJT) 2012