A A A A A
Submit

Jesaja 46

3
Klausies uz mani, Jēkaba nams, un visi atlikušie no Izraēla nama, ko esmu nesis no mātes miesām un uzņēmis no mātes klēpja.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3
"Uzklausait Mani, Jēkaba nams un visi Israēla nama pāri palikušie, jūs, kas no jūsu mātes miesām Man bijuši uzkrauti un kas, no jūsu mātes klēpja sākot, esat bijuši Manis nesti!
Latvijas Bībele 1965

3
“Klausies uz mani, Jēkaba nams, un visi, kas Israēla namam atlikuši, – kopš tie no klēpja nākuši, kopš no mātes miesām izkļuvuši, tā es jau tos nesu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012