A A A A A
Submit

Jesaja 46

13
Es savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nebūs tālu, un mana pestīšana nekavēsies, jo es došu pestīšanu Ciānā, iekš Izraēla savu godību.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

13
Es Savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nav vairs tālu, un Mana palīdzība nekavēsies; Ciānai Es gribu piešķirt glābšanu."
Latvijas Bībele 1965

13
Es likšu, lai mana taisnība tuvojas, tā nav tālu, un mana glābšana nevilcināsies, es došu Ciānai glābiņu, un Israēlam – savu godību!”
Latvijas Bībele (BJT) 2012