A A A A A
Submit

Jesaja 46

12
Klausāties uz mani, cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

12
Uzklausaities, jūs cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības!
Latvijas Bībele 1965

12
Klausieties manī, jūs, kam spītīgas sirdis, kas no taisnības tālu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012