A A A A A
Submit

Jesaja 46

11
Es aicināju ērgli no rīta puses un vīru pēc sava padoma no tālas zemes. Es to esmu runājis un tam likšu nākt, es to esmu apņēmies, es to arī izdarīšu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Es aicinu ērgli no rītiem un vīru pēc Mana padoma no tālas zemes. Kā Es esmu noteicis, tā Es tam likšu arī notikt, kā Es esmu lēmis, tā Es to arī izpildīšu.
Latvijas Bībele 1965

11
Es no austrumiem sasaucu plēsējputnus, no tālām zemēm vīrus, kā biju nodomājis, – es teicu, un es likšu tam notikt, es sagatavoju, un es to izdarīšu!
Latvijas Bībele (BJT) 2012