A A A A A
Submit

Jesaja 46

1
Bels grūst, Nebus krīt, viņu tēlus uzliek kustoņiem un lopiem; ko jūs nesat, ir nesama nasta piekusušiem (lopiem).
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Bels ir sabrucis, un Nebo grīļojas. To tēli uzkrauti nastu nesēju lopiņiem, mantu pārvadātājiem dzīvniekiem. Tēli, kurus jūs nesen nēsājāt apkārt, uzlikti nogurušiem lopiem.
Latvijas Bībele 1965

1
Bēls sakņupis, Nebo grīļojas! Viņu veidoli nu tikuši zvēriem un lopiem – tiem jūsu nasta uzkrauta!
Latvijas Bībele (BJT) 2012