A A A A A
Submit

Jesaja 31

5
It kā putni lidinājās, tāpat Tas Kungs Cebaot apklās Jeruzālemi, un apklādams izpestīs un žēlodams izglābs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

5
Kā lidojoši putni, tā Tas Kungs Cebaots aplidos Jeruzālemi, to apsargās ar Saviem spārniem, to pasaudzēs un izglābs.
Latvijas Bībele 1965

5
Kā putni, kas laidelējas, tā Pulku Kungs sargās Jeruzālemi, sargās un izglābs, saudzēs un paglābs!
Latvijas Bībele (BJT) 2012