A A A A A
Submit

Jesaja 31

2
Bet arī viņš ir gudrs un liek ļaunumam nākt un neņem atpakaļ savus vārdus, bet ceļas pret bezdievīgo namu un pret ļauna darītāju palīgu.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2
Bet arī Viņš ir gudrs un liek ļaunumam nākt un neņem atpakaļ Savu brīdinājumu; Viņš celsies pret bezdievju namu un pret ļaunuma veicinātājiem.
Latvijas Bībele 1965

2
Bet arī viņam gudrības gana, viņš nesīs nelaimi, savus vārdus viņš neatsauks – viņš celsies pret ļaundaru namu un tiem, kas nekrietnajiem palīdz!
Latvijas Bībele (BJT) 2012