A A A A A
Submit

Jesaja 27

9
Tādēļ Jēkaba noziegums caur to top salīdzināts, un kad viņa grēki atņemti, tad šie ir visi tie augļi, ka visus altāra akmeņus darīs par izkaisītiem gruvekļiem; Ašeras un saules stabi nepastāvēs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

9
Tādēļ ar to ir Jēkaba noziegums salīdzināts, viņa grēku piedošanas sekas ir visu altāra akmeņu sagraušana, tā ka tie tiek padarīti līdzīgi saskaldītiem kaļķakmeņiem, nekur netiek novietoti elku koki, nedz arī uzslieti saules stabi.
Latvijas Bībele 1965

9
Tādēļ tiks apklāta Jēkaba vaina, visi šie augļi – lai novērstu viņa grēku. Visus viņu altāra akmeņus viņš sadrupina kā kaļķus – vairs necelsies ašēras un saules stabi!
Latvijas Bībele (BJT) 2012