A A A A A
Submit

Jesaja 27

8
Mēreni tu viņu sodīji, kad to liki aizvest, to gauži vētīdams rīta vēja dienā.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

8
Nē, bet ar mēru Tu sodi viņus un atlaid viņus pēc tam, kad Tu viņus biji apbēdinājis ar Savu skaudro vētru austrumu vēja dienās.
Latvijas Bībele 1965

8
Dzīdams un trenkdams tu ar tiem ķīvējies, bet mitējās dusmu vētra dienā, kad nāca austrumvējš!
Latvijas Bībele (BJT) 2012