A A A A A
Submit

Jesaja 27

6
Nākošā laikā Jēkabs iesakņosies, Izraēls zaļos un ziedēs un zemes virsu pildīs ar augļiem.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

6
Nākamā laikā Jēkabs laidīs saknes un Israēls zaļos un ziedēs, un tie pildīs zemes virsu ar augļiem un labklājību.
Latvijas Bībele 1965

6
Nākamībā sakņosies Jēkabs, ziedēs un plauks Israēls, zeme pildīsies augļiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012