A A A A A
Submit

Jesaja 27

3
Es, Tas Kungs, to pasargu, ik acumirkli es to slacinu, lai neviens to neaiztiek, nakti un dienu es to sargāju.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3
Es, Tas Kungs, esmu tā sargs, Es slacinu to vienumēr. Lai neviens to neaizskartu, Es to sargāju dienu un nakti.
Latvijas Bībele 1965

3
Es, Kungs, sargāju to, ik brīdi dzirdinu to, ka neviens tam neķeras klāt, sargāju to dienu un nakti.
Latvijas Bībele (BJT) 2012