A A A A A
Submit

Jesaja 27

13
Un tai dienā ar lielu bazūni taps bazūnēts, un tad nāks, kas pazuduši Asura zemē un kas izdzīti Ēģiptes zemē, un pielūgs To Kungu uz tā svētā kalna Jeruzālemē.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

13
Tad notiks tanī dienā: atskanēs lielā bazūne, un nāks atpakaļ visi Asīrijā pazudušie un Ēģiptē izkaisītie un pielūgs To Kungu uz svētā kalna Jeruzālemē.
Latvijas Bībele 1965

13
Tā būs tajā dienā – pūtīs varenu ragu, tad pārnāks Asīrijas zemē zudušie un Ēģiptes zemē noklīdušie un zemosies Kungam svētajā kalnā Jeruzālemē!
Latvijas Bībele (BJT) 2012