A A A A A
Submit

Jesaja 27

12
Un notiks tai dienā, tad Tas Kungs augļus sakrās no lielupes malas līdz Ēģiptes upei; un jūs visi līdz tapsiet salasīti, Izraēla bērni.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

12
Bet notiks tanī dienā, ka Tas Kungs novāks druvu augļus un vētīs tos no lielās upes krastiem līdz Ēģiptes upei. Un jūs, Israēla bērnus, Viņš visus pa vienam salasīs kopā.
Latvijas Bībele 1965

12
Tā būs tajā dienā – Kungs tos kulstīs no krāčupes līdz Ēģiptes upei, pa vienam vien jūs salasīs, Israēla dēli!
Latvijas Bībele (BJT) 2012