A A A A A
Submit

Jesaja 27

11
Kad viņa zari būs nokaltuši, tad tie taps nolauzti, un sievas nāks un ar tiem kurinās. Jo tie ir ļaudis, kam prāta nav, tādēļ viņu radītājs par tiem neapžēlosies, un kas tos ir darījis, tas viņiem žēlastības neparādīs.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

11
Kad to zari nokaltuši, tad tos nolauž, sievas nāk un kurina ar tiem krāsni; tā kā tā ir tauta bez atziņas, tad tās Radītājs neapžēlojas par to; kas to veidojis, nav tai žēlīgs.
Latvijas Bībele 1965

11
Kad zari nokaltuši, tos nolauž, sievas nāk dedzināt tos, tur nav ļaužu, kam saprašana, tādēļ Radītājs nežēlos tos, tas, kurš tos darinājis, nebūs tiem žēlsirdīgs!
Latvijas Bībele (BJT) 2012