A A A A A
Submit

Jesaja 27

10
Jo tā stiprā pilsēta būs tukša, tās mājvietas taps pamestas un atstātas kā tuksnesis; tur teļi taps ganīti, un tur tie gulsies un noēdīs viņa krūmus.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

10
Stiprā pilsēta ir palikusi tukša, pamesta un atstāta dzīves vieta, vientuļa kā tuksnesis. Tur ganās lopi, tie tur nogulstas un noēd tās krūmus.
Latvijas Bībele 1965

10
Nocietinātā pilsēta nu vientuļa, pļavas pārkaltušas, pamestas kā tuksnesis, tur ganās teļi, gulšņā un apgrauž pazares!
Latvijas Bībele (BJT) 2012