A A A A A
Submit

Jesaja 27

1
Tai dienā Tas Kungs ar savu cieto, lielo un stipro zobenu piemeklēs Levijatanu, to žiglo čūsku, un Levijatanu, to lunkano čūsku, un nokaus to lielo pūķi, kas jūrā.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Tanī dienā Tas Kungs piemeklēs ar Savu garo, lielo un stipro zobenu leviatānu, žiglo un veiklo čūsku, otru leviatānu, lunkano čūsku, un nokaus lielo jūras pūķi.
Latvijas Bībele 1965

1
Tajā dienā Kungs ar savu smago, lielo un stipro zobenu piemeklēs leviatānu, žiglo čūsku, leviatānu, lunkano čūsku, kaus jūras nezvēru!
Latvijas Bībele (BJT) 2012