A A A A A
Submit

Jesaja 18

1
Vai zeme, kur spārni žvingst, viņpus Kūsa upēm;
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1
Ak tu, zeme, kas pilna spārnu trokšņa, viņpus Etiopijas upēm,
Latvijas Bībele 1965

1
Vai! zemei, kas spārnus pleš aiz Kūšas upēm!
Latvijas Bībele (BJT) 2012