A A A A A

Psalmi 93

5
Tavas liecības patiesi uzticamas, svētums piedien tavam namam, Kungs, uz mūžiem!
Latvijas Bībele (BJT) 2012

5
Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir Tava nama jaukums, ak, Kungs, vienmēr un mūžīgi!
Latvijas Bībele 1965

5
Tavas liecības ir visai uzticamas; svētums ir tava nama jaukums, ak Kungs, mūžīgi.
Latvijas Bībele 1685 (LG8)